Resibo Hunting

Narito ang ating Padlet mula sa Resibo Hunting sa ating workshop. Bago maghanap ng resibo, may ilan lang kaming paalala:

Made with Padlet
Resibo Hunting – Habi Plus